Real-Estate-advisery

Vanuit BS Adviesgroep adviseren en begeleiden wij vastgoedbeleggers, projectontwikkelaars en (privé) investeerders bij aangeboden financierings- en vastgoed vraagstukken. U kunt onze kennis en landelijk netwerk van beleggers en investeerders inzetten bij gewenste herfinancieringen, nieuwe aan- en verkopen van vastgoed(portefeuilles) of gebruiken als klankbord bij mogelijke herstructureringen. In de huidige Nederlandse markt ligt onze toegevoegde waarde hoofdzakelijk in het goed voorbereiden en documenteren van opdrachten alvorens deze op basis van exclusiviteit bij beleggers, investeerders of banken aan te bieden. Je krijgt uiteindelijk maar één kans om een goede eerste indruk achter te laten. Wij ontvangen vanuit ons netwerk regelmatig en op basis van exclusiviteit de opdracht om namens onze relaties op te treden als intermediair voor de aan-of verkoop van vastgoed objecten of portefeuilles. Daarnaast bieden wij bij investeringen vanaf circa 10 miljoen euro via een partner in business, de mogelijkheid tot financieren bij een aantal Duitse banken, die actief zijn op de Nederlandse markt. Omdat deze banken veelal met een andere wijze van funding werken (namelijk het uitgeven van pandbrieven) kan het tarief (en kredietvoorwaarden) in veel gevallen gunstig(er) uitvallen.Tenslotte bieden wij via een aantal geselecteerde partijen de mogelijkheid tot overbruggingsfinancieringen met een looptijd van 6 tot 24 maanden. Dergelijke financieringen zijn vooral opportuun bij vastgoedontwikkelingen, turn-key bouwopdrachten en handelstransacties.
Terug