BS Adviesgroep is een onafhankelijk adviesbureau, dat financiële diensten aanbiedt op het gebied van financieringsvraagstukken, kapitaalstructuren en balansgestuurde herstructureringen gebaseerd op de strategie van de onderneming waar uitdaging en ondernemerschap de sleutelwoorden zijn. De adviseurs van BS Adviesgroep treden op bij de grotere MKB bedrijven in meer specialisti­sche disciplines, terwijl zij bij kleinere ondernemingen als generalist veel toegevoegde waarde leveren. Gevestigd in Heerenveen werkt een slagvaardig en professioneel team voor haar opdrachtgevers en relaties. De diensten variëren van het begeleiden in bedrijfs -, scheeps -, en vastgoedfinancieringen, hybride financieringen zoals achtergestelde leningen, bedrijfsovernametrajecten, bijzonder beheer en matchmaking.

Naast onze goede contacten in het Friese bedrijfsleven hebben wij, door onze lange staat van dienst en vorige functies, ook landelijke bekendheid  gekregen waaruit diverse samenwerkingen  met investeerders en vermogensbeheerders zijn voortgekomen. Zo hebben wij toegang tot vele (financierings) bronnen variërend van Nederlandse en buitenlandse  banken, private - en  informele investeerders tot crowdfunding platforms, lease- en factoring  maatschappijen.

Ondernemen betekent vaak (ad hoc) knelpunten oplossen; een snelle en voor de korte termijn effectieve aanpak ligt dan voor de hand. Hiermee blijft echter het risico bestaan dat de problemen na verloop van tijd terugkeren. Een gestructureerd bedrijfsbeleid blijkt noodza­ke­lijk om pro-actief te kunnen opereren en te voorkomen dat veel energie verloren gaat met "brandjes blussen". Om de ondernemingsdoel­stellingen te kunnen halen, dienen bedrijfsplanning, bedrijfs­organisatie en bedrijfsvoering op elkaar te worden afgestemd.

Mits op tijd gereageerd, kan een plan ontwikkeld worden dat als kompas dient voor de implementatie van de gewenste en vooral haalbare koers. Maar wat als de factor tijd ontbreekt? Door onze uitgebreide landelijke netwerken en betrouwbare kontakten met bancaire instellingen en ervaren investeerders  zijn wij veelal in staat een adempauze te creëren die ons in staat stelt om naar structurele oplossingen te zoeken.

Wij zijn geen softe meepraters of vriendelijke meedenkers maar kenmerken ons vooral door onze nuchtere en praktische benadering, waarbij continu gezocht wordt naar wat bedrijfskundig noodzakelijk is en wat bedrijfseconomisch verantwoord en haalbaar is. Dit betekent niet alleen het uitbrengen van adviezen, maar ook de zorg dragen voor de implementatie ervan.

Bent u geïnteresseerd ? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.